parallax background

Kreirano
za poslovanje

Naše radno okruženje nudi inspirativan prostor
za razvoj kreativnih ideja

OUR koncept

OUR koncept, poput Organizacije udruženog rada u nekadašnjoj uspešnoj jugoslovenskoj ekonomiji, čini oblik deljenja zajedničkog prostora, koji vam interakcijom sa profesionalcima sličnih interesovanja omogućava stvaranje novih ideja i unapređenje postojećih. Povezivanje je dobar način da postignete željene rezultate.

OUR HUB je kreativno i inovativno okruženje u kojem ćete moći da se povežete, i dobro pripremite za ostvarivanje svojih ciljeva. Iskoristite prednosti novog modernog poslovnog prostora koji je opremljen po najvišim standardima. Pronađite inspiraciju u prijatnom ambijentu koji poseduje sve što će vam omogućiti da se u potpunosti posvetite poslu.


OUR prostor

Podrška u poslovanju

OUR HUB je projekat osnivača holding kompanija Pexim, sa operacijama u Južnoj Evropi i Australiji. Evropske operacije kompanije su 2008. godine postale deo grupacije Asseco-SEE, dok u okviru holding funkcionišu Pexim Fondacija u Srbiji i Makedoniji i Pexim Australija. Ime Pexim grupacije postalo je sinonim za kvalitetnu podršku,unapređenje i razvoj različitih segmenata u sektorima bankarstva, finansija, IT i telekomunikacija u celom regionu..

Od 1990. Pexim kompanija je narasla u holding koji čini grupa uspešnih kompanija prisutnih u Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini, zapošljavajući više od 450 ljudi. Kompanije je postala vodeća regionalna organizacija u sferi bankarskih IT sistema, pružajući usluge za više od 200 hiljada korporativnih i 2 miliona individualnih klijenata.

Bogato poslovno iskustvo kompanije Pexim
pomoći će razvoj vašeg poslovanja.

Usluge