09/09/2020

BOJANA STANKOVIC: „U OUR HUB-u, ovu krizu smo videli kao priliku da radimo još napornije i bolje!“

COVID-19 je promenio način na koji radimo, naše uzajmno delovanje i poslovanje. Kao i većina kompanija, coworking prostori su pogođeni pandemijom i oni se suočavaju sa […]