BOJANA STANKOVIC: „U OUR HUB-u, ovu krizu smo videli kao priliku da radimo još napornije i bolje!“