Balansiranje između posla i kancelarije: kretanje kroz hibridnu radnu smenu u 2023.